Arulmigu
Sri Thurkai Amman Tempel
Nederland

Thurkai Amman Tempel

De vereniging Sri Thurkai Amman Tempel is opgericht in maart 2000 in Zeist. We hebben een hindoetempel aan de Laan van Vollenhove 2195 te Zeist. Elke vrijdagavond om 19.30 vindt de pooja(eredienst) plaats. Hiernaast zijn er ook bijna 45 speciale poojadagen per jaar. Hierbij is een hindoe-priester aanwezig. Na afloop van de dienst wordt gezamenlijk gegeten. Iedereen die de dienst bij wil wonen is welkom. Onze deur staat voor iedereen open.

Hindoeïsme

Hindoeïsme is een van de oudste levende gods-diensten ter wereld en een levendig, kleurrijk en soepel geloof. Hindoes houden hun erediensten in gebouwen die ze tempels noemen. De tempel wordt gezien als het aardse huis van de godheid. Diens aanwezigheid wordt getoond door een afbeelding of een beeld in het binnenste, heiligste deel van het tempelgebouw.

 

Vrijdag pooja

Abisegam: 18.00
Pooja: 19.30

Telefoon tempel

030-6338134 (Alleen tijdens pooja)

Contact

06 30037851, 06 27199415, 06 55133514

Adres

Laan van Vollenhove - 2195
3706 GW, Zeist, Nederland

Doelstellingen

De doelstellingen van de vereniging zijn:

 • Het belijden van het geloof.

  Dit doel willen we onder meer te bereiken door:
  - het oprichten en in stand houden van een gebedsruimte;
  - het op elke vrijdag houden van een dienst in de gebedsruimte;
  - het vieren van de voor het geloof belangrijke feesten, zoals het oogstfeest en het lichtfeest;
  - de jaarlijkse grote optocht ter ere van de goden;
  - het uitgeven en publiceren van geschriften en/of boeken en/of andere publicaties;

 • Het bevorderen van de integratie van leden van de vereniging in de Nederlandse samenleving met behoud van eigenheid van de Tamil gemeenschap.

  Zoals de Nederlandse samenleving zich de laatste jaren ontwikkelt is het van groot belang dat ook de Tamils volledig integreren in de maatschappij. Onze organisatie is o.a. opgericht om dat doel te helpen bereiken. Met onze activiteiten willen wij het integratieproces van onze leden en hun families bevorderen.
  Daarbij willen wij allereerst een gemeenschap vormen waar de Tamils in Midden-Nederland zich thuis kunnen voelen, het deel uitmaken van een (eigen) gemeenschap is binnen de Tamil cultuur van zeer groot belang. Een deel van onze bijeenkomsten en activiteiten is hier met name voor bedoeld. Daarnaast willen wij activiteiten aanbieden die onze leden ondersteunen bij het verdere integratieproces, activiteiten die openstaan voor iedereen, ongeacht nationaliteit of cultuur en die ook een multicultureel karakter hebben.

Activiteiten

Sommige activiteiten vinden doorlopend plaats, bijvoorbeeld onze vrijdagavond-bijeenkomsten. Deze vinden elke week plaats en bestaan uit gebed in de tempel en een informele samenkomst met gezamenlijke maaltijd. Op zondagmiddagen worden diverse lessen gegeven, o.a. taal-, muziek- en danslessen.

Andere activiteiten worden georganiseerd in de vorm van een project, bijvoorbeeld de sporttoernooien. Voor het aanbieden van haar activiteiten huurt onze vereniging drie ruimten op de 2de verdieping aan de Laan van Vollenhove te Zeist.

Fotos

Programma

2021

Algemene ledenvergadering
xx-xx-2021
Jaarlijkse optocht
13-06-2021

 

2020

Algemene ledenvergadering
27-09-2020
Jaarlijkse optocht
14-06-2020

 

2019

Algemene ledenvergadering
24-03-2019
Jaarlijkse optocht
16-06-2019

Bestuur

Voorzitter: Srikaran Ponnampalam
Vicevoorzitter: Wigneswaran Kumarasamy
Secretaris: Srinivasan Tharmarajah
Vicesecretaris: Somaskandarajah Kandiah
Penningmeester: Rajkumar Kandasamy
Bestuursleden: - Charles Gunanayakam
- Thirumal Sabapathy
- Sivamoorthy Sinnathurai
- Mohan Rasathurai
- Lingeswaran Thuraisingam
- Ramanan Nadarajasundaram
- Hovarthanan Kugathasan
- Vithusan Varathakunarajah

Contact

Adres:

Laan van Vollenhove - 2195
3706 GW, Zeist
Nederland

Telfoon tempel:

030-6338134
(Alleen tijdens pooja/dienst)

Telefoon:

06-30037851, 06-55133514
06-21958658, 06-13567641
06-26112917

E-mail:

tcomn@live.nl

Bankrekeningnummer:

NL91 ABNA 0567395766

KvK nr.:

30163921

RSIN:

809052349