Bestuur

Onze vereniging kent een bestuur met voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, vicesecretaris, penningmeester en 6 bestuursleden. Daarnaast is een groep van c.a. 10 leden erg actief betrokken bij de organisatie en uitvoering van de diverse activiteiten. Het bestuur vergadert tenminste 10 x per jaar. Daarnaast houdt de vereniging 1 x per jaar een algemene ledenvergadering. In deze vergadering inventariseren wij de wensen en behoeften van onze leden, die wij dan kunnen vertalen in activiteiten.

Op dit moment telt de vereniging bijna 150 leden, die de contributie per maand bijdragen. Daarnaast wordt voor deelname aan activiteiten een eigen bijdrage gevraagd. Op deze wijze kan de vereniging een groot gedeelte van haar kosten dekken. De grootste kostenpost is de huur van de activiteitenruimten. Tegelijk bieden deze ruimten ons de mogelijkheid om een scala aan activiteiten aan te bieden.

In het functioneren van onze vereniging spelen het bestuur en de vrijwillgers een belangrijke rol. Zij investeren veel tijd en moeite om de vereniging tot bloei te laten komen.

Voorzitter: C. Gunanayagam
Vicevoorzitter: S. Ponnampalam
Secretaris: S. Kandiah
Vice secretaris: S. Tharmarajah
Penningmeester:

R. Kandasamy

Bestuursleden: T. Balakrishnan
S. Murugesu
R. Rajenthiran
M. Rasathurai
T. Sabapathy
S. Sinnathurai
தமிழர் கலாசார ஒன்றியம் - மத்திய நெதர்லாந்து | TAMIL CULTURELE ORGANISATIE MIDDEN NEDERLAND
LAAN VAN VOLLENHOVE 2195, 3706 GW, ZEIST, NEDERLAND
KVK: 30163921
BANK: NL91ABNA0567395766
RSIN: 809052349