Doelstellingen

 

1. Het belijden van het geloof

Dit doel willen we onder meer te bereiken door:

 • het oprichten en in stand houden van een gebedsruimte;
 • het op elke vrijdag houden van een dienst in de gebedsruimte;
 • het vieren van de voor het geloof belangrijke feesten, zoals het oogstfeest en het lichtfeest;
 • de jaarlijkse grote optocht ter ere van de goden;
 • het uitgeven en publiceren van geschriften en/of boeken en/of andere publicaties;

 

2. Het bevorderen van de integratie van leden van de vereniging in de Nederlandse samenleving met behoud van eigenheid van de Tamil gemeenschap.

Zoals de Nederlandse samenleving zich de laatste jaren ontwikkelt is het van groot belang dat ook de Tamils volledig integreren in de maatschappij. Onze organisatie is o.a. opgericht om dat doel te helpen bereiken. Met onze activiteiten willen wij het integratieproces van onze leden en hun families bevorderen.

Daarbij willen wij allereerst een gemeenschap vormen waar de Tamils in Midden-Nederland zich thuis kunnen voelen, het deel uitmaken van een (eigen) gemeenschap is binnen de Tamil cultuur van zeer groot belang. Een deel van onze bijeenkomsten en activiteiten is hier met name voor bedoeld. Daarnaast willen wij activiteiten aanbieden die onze leden ondersteunen bij het verdere integratieproces, activiteiten die openstaan voor iedereen, ongeacht nationaliteit of cultuur en die ook een multicultureel karakter hebben.

Dit doel willen we onder meer te bereiken door:

 • het houden van bijeenkomsten;
 • het organiseren van multiculturele activiteiten gericht op de ondersteuning van het integratieproces;
 • het geven van cursussen en danslessen;
 • het leggen en onderhouden van contacten met (zuster-) organisaties in binnen en buitenland die hetzelfde doel nastreven;
 • voor de in Nederland wonende Tamil-mensen taal, kunst en cultuur in stand houden en stimuleren in de hele Tamil gemeenschap;
 • de nieuwe generatie van de Tamil gemeenschap die in Nederland opgroeit onderrichten naast het gewone onderwijs, in de eigen taal, cultuur en religie;
 • alle andere wettige middelen

 

Activiteiten

Sommige activiteiten vinden doorlopend plaats, bijvoorbeeld onze vrijdagavond-bijeenkomsten. Deze vinden elke week plaats en bestaan uit een informele samenkomst met gezamenlijke maaltijd en gebed in de gebedsruimte. Op zondagmiddagen worden diverse lessen gegeven, o.a. taal-, muziek- en danslessen.

Andere activiteiten worden georganiseerd in de vorm van een project, bijvoorbeeld de sporttoernooien. Voor het aanbieden van haar activiteiten huurt onze vereniging twee ruimten in het Activiteitencentrum in Vollenhove; te weten een algemene ontmoetingsruimte en een gebedsruimte voor het beleven van de Hindoecultuur en religie.

தமிழர் கலாசார ஒன்றியம் - மத்திய நெதர்லாந்து | TAMIL CULTURELE ORGANISATIE MIDDEN NEDERLAND
LAAN VAN VOLLENHOVE 2195, 3706 GW, ZEIST, NEDERLAND
KVK: 30163921
BANK: NL91ABNA0567395766
RSIN: 809052349