தொடர்பு


முகவரி: Tamil Culturele Organistatie Midden Nederland
Activiteitencentrum
Laan van Vollenhove - 2195
3706 GW, Zeist
Nederland
ஆலய தொலைபேசி: 030-6338134 (பூசை நேரங்களில் மாத்திரம்)
தொலைபேசி: 06-55133514, 06-30037851, 06-21958658, 06-13567641
மின்னஞ்சல்: tcomn@live.nl
KvK nr.: 30163921
RSIN: 809052349
வங்கி இலக்கம்(ABN AMRO): NL91 ABNA 0567395766
Facebook: www.facebook.com/zeistammantemple

தமிழர் கலாசார ஒன்றியம் - மத்திய நெதர்லாந்து | TAMIL CULTURELE ORGANISATIE MIDDEN NEDERLAND
LAAN VAN VOLLENHOVE 2195, 3706 GW, ZEIST, NEDERLAND
KVK: 30163921
BANK: NL91ABNA0567395766
RSIN: 809052349