நிகழ்ச்சிகள்

2018

பொதுக்கூட்டம் 25-02-2018

2017

பொதுக்கூட்டம் 12-03-2017
தமிழர் கலாசார ஒன்றியம் - மத்திய நெதர்லாந்து | TAMIL CULTURELE ORGANISATIE MIDDEN NEDERLAND
LAAN VAN VOLLENHOVE 2195, 3706 GW, ZEIST, NEDERLAND
KVK: 30163921
BANK: NL91ABNA0567395766
RSIN: 809052349