துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்


வெள்ளிக்கிழமை பூசைகள்:
அபிசேக நேரம்: 18.30 பூசை நேரம்: 20.00

ஆலய முகவரி:
Activiteitencentrum, Laan van Vollenhove - 2195 , 3706 GW, Zeist

ஆலய தொலைபேசி: 030-6338134 (பூசை நேரங்களில் மாத்திரம்)

ஆலயம் மற்றும் பூசை தொடர்பான விடயங்களுக்கு: 06-55133514, 06 30037851

 

தமிழர் கலாசார ஒன்றியம் - மத்திய நெதர்லாந்து | TAMIL CULTURELE ORGANISATIE MIDDEN NEDERLAND
LAAN VAN VOLLENHOVE 2195, 3706 GW, ZEIST, NEDERLAND
KVK: 30163921
BANK: NL91ABNA0567395766
RSIN: 809052349